AUTHERAPIES

Podnoszenie kompetencji w wyborze terapii opartych na dowodach dla osób z autyzmem, ich krewnych oraz kluczowych specjalistów

O NAS


AUTHERAPIES obejmie przeprowadzenie przeglądu terapii dla osób z Autyzmem i uzgodnienie, jakie kompetencje są potrzebne do różnicowania rodzajów terapii, a także opracowanie kursu szkoleniowego dla osób z autyzmem, członków ich rodzin oraz specjalistów. Równocześnie AUTHERAPIES obejmie przeprowadzenie intensywnej kampanii informacyjnej i podnoszenie świadomości, w celu rozwijania krytycyzmu w myśleniu w Europie oraz promowanie stosowania i dokonywania wyboru terapii dla osób z autyzmem.


Partnerzy