Autherapies

PODNOSZENIE KOMPETENCJI W WYBORZE TERAPII OPARTYCH NA DOWODACH DLA OSÓB Z AUTYZMEM, ICH KREWNYCH ORAZ KLUCZOWYCH SPECJALISTÓW

O NAS


AUTHERAPIES obejmie przeprowadzenie przeglądu terapii dla osób z Autyzmem i uzgodnienie, jakie kompetencje są potrzebne do różnicowania rodzajów terapii, a także opracowanie kursu szkoleniowego dla osób z autyzmem, członków ich rodzin oraz specjalistów. Równocześnie AUTHERAPIES obejmie przeprowadzenie intensywnej kampanii informacyjnej i podnoszenie świadomości, w celu rozwijania krytycyzmu w myśleniu w Europie oraz promowanie stosowania i dokonywania wyboru terapii dla osób z autyzmem.


PARTNERZY