NASZ PROJEKT

TARGET GROUP

Families of people with autism

Active professional

Future professional in training: students from vocational and university training centers

1 2 3

CELE


Cel

1


Poprawa kompetencji osób z autyzmem, ich rodzin oraz profesjonalistów, zarówno w trakcie szkolenia, jak i w działaniach praktycznych oraz podczas wyboru terapii i interwencji opartych na dowodach naukowych.


Cel

2


Opracowanie narzędzi szkoleniowych odpowiadających na potrzeby użytkownika.


Cel

3


Zwiększenie świadomości istnienia narzędzi szkoleniowych, kształtowanie krytycznego myślenia na poziomie europejskim oraz promowanie korzystania z terapii dla osób z autyzmem.


Cel

4


Przyczynienie się do włączania osób z autyzmem w uczestnictwo w podejmowaniu decyzji o ich własnym procesie terapeutycznym.


Cel

5


Promowanie włączenia w proces podejmowania decyzji opartych na dowodach naukowych, które dotyczą terapii ujętych w programach szkoleniowych personelu służby zdrowia i edukacyjnego w całej Europie.

PROJECT WORKPACKAGES

Porównanie terapii opartych na dowodach w autyzmie, baza danych online i definicja kompetencji

Rozwój kursów szkoleniowych online dla osób z autyzmem, członków ich rodzin oraz profesjonalistów

Implementacja szkoleń dla osób z autyzmem, członków rodzin, profesjonalistów i innych zaangażowanych grup

TERMINY

Data rozpoczęcia projektu: 01/09/2022

Project End Date: 31/08/2025Project End Date: 31/08/2025