TERAPIE OPARTE NA DOWODACH

Porównanie terapii opartych na dowodach w autyzmie, baza danych online i definicja kompetencji


Główne namacalne wyniki tego drugiego pakietu prac to stworzenie otwartej bazy danych, która zgromadzi wszystkie informacje zebrane na temat terapii opartych na dowodach w uporządkowany i dostępny sposób.