SZKOLENIA NARODOWE

Implementacja szkoleń dla osób z autyzmem, członków rodzin, profesjonalistów i innych zaangażowanych grup


Główne rezultaty pracy nad Pakietem 4 będą miały wpływ na zwiększenie kompetencji poprzez prowadzenie szkoleń i wzrost świadomość dotyczących terapii opartych na dowodach dla osób z autyzmem wśród dużej liczby osób na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim.