FORMACIONS NACIONALS

Implantació de formacions adreçades a persones amb autisme, familiars, professionals i altres col·lectius implicats


Els principals resultats del paquet de treball 4 seran l'impacte a nivell local, nacional i europeu mitjançant la formació i la conscienciació sobre les teràpies basades en l'evidència per a l'autisme, incrementant les competències en aquesta àrea entre un gran nombre de persones.