EL NOSTRE PROJECTE

TARGET GROUP

Families of people with autism

Active professional

Future professional in training: students from vocational and university training centers

1 2 3

OBJECTIUS


Objectiu

1


Millorar les competències de les persones amb autisme, les seves famílies i els professionals que treballen amb ells, tant de forma teòrica com pràctica, a l’hora d'escollir teràpies i intervencions basades en l'evidència.


Objectiu

2


Desenvolupar eines de formació que responguin a les necessitats dels usuaris.


Objectiu

3


Conscienciar sobre l'existència d'eines formatives i estimular el pensament crític a nivell europeu en l'ús de teràpies per a l'autisme.


Objectiu

4


Contribuir a la inclusió i participació de les persones amb autisme en la presa de decisions sobre els seus propis processos terapèutics.


Objectiu

5


Promoure la incorporació de  decisions sobre teràpies basada en l'evidència en els currículums de formació del personal sanitari i educatiu d'arreu d'Europa.

PROJECT WORKPACKAGES

Comparació de teràpies basades en l'evidència per l'autisme, base de dades en línia i definició de competències

Desenvolupament de cursos de formació en línia adreçats a persones amb autisme, familiars i professionals

Implantació de formacions adreçades a persones amb autisme, familiars, professionals i altres col·lectius implicats

CRONOGRAMA

Data d’inici del projecte: 01/09/2022

Project End Date: 31/08/2025Project End Date: 31/08/2025