TERÀPIES BASADES EN L’EVIDÈNCIA

Comparació de teràpies basades en l'evidència per l'autisme, base de dades en línia i definició de competències


Els principals resultats tangibles d'aquest segon paquet de treball donen lloc a la base de dades oberta, que reuneix tota la informació recollida sobre les teràpies basades en l'evidència d'una manera organitzada i accessible.