CURS DE FORMACIÓ

Desenvolupament de cursos de formació en línia adreçats a persones amb autisme, familiars i professionals


El resultat del paquet de treball 3 es relacionarà amb els següents aspectes principals: Llistat de continguts per incloure a la plataforma en relació amb les teràpies per a persones amb autisme. Aquest llistat de continguts i propostes metodològiques s'implantarà a la plataforma de manera que es garanteixi l'adaptació a les característiques específiques de cada grup destinatari.